ประวัติของบริษัท

บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยกลุ่มของวิศวกรและนักธรณีวิทยาที่มีประสบการณ์ตรงในด้านนี้ สำนักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด” และ “บริษัท เจ แอล พี ไพล์ เทส จำกัด” เป้าหมายของบริษัทฯก็เพื่อใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกาแก้ปัญหาทางวิศวกรรมให้แก่ลูกค้า ดังคำจำกัดความของบริษัทฯ ที่ว่า “ความเป็นมืออาชีพทางวิศวกรรมเพื่อหาทางออกของปัญหาอย่างมีสมเหตุสมผล” งานที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่มักจะเป็นงานในส่วนเริ่มแรกของโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น งานสำรวจสภาพชั้นดินเพื่อการก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดทางธรณีเทคนิค งานสำรวจสภาพภูมิประเทศ และงานคำนวณออกแบบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค ลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งลูกค้าภาคเอกชน ภาครัฐและลูกค้าต่างประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ทางบริษัทฯยังยืนยันที่จะดำเนิน  กิจการต่อไป  โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีเพื่อบริการลูกค้าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านความคุ้มค่าทางการเงิน

News & Updates

ganteng
24. Jul 2015
Upload files...
JLP Laboratory Expansion
16. Oct 2012
We have expanded our laboratory testing facility in response to the increase in lab-testing demands . The new lab will be up and running in November 2012 ขยายพื้นที่ทำการห้องปฏิบัติการ (laboratory) เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงานชองบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

Research Publication

“The Construction Method of 4.2 m Channel/Berm for Waste Water Treatment Plant in Very Soft Bangkok Clay”, First Seminar on Highway Engineering, July 16-17, 2001, Bangkok, Thailand.

ทีมงาน

Management & Team
Managing Director
สฤษฏ์พงษ์ เจริญสุพงษ์
 • B.Eng. (Civil Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi (KMITT), Bangkok, Thailand, 1993
 • M. Sc. (Geotechnical Eng.), The Ohio State University, Columbus, USA, 1997
Executive Director
วิโรจน์ บุศยพลากร
 • B.Eng. (Civil), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 1995
 • M. Eng. (Geotechnical), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 2004
Field/Laboratory Manager
อุดม อุดมแก้ว
 • B.Sc. (Geotechnology), Khon Kaen University, 1995
General Manager (Pile Test)
สุรักษ์ เทพจันทร์
 • B.Eng. (Soil and Water Engineerings), Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Technical & Support Manager (Pile Test)
วงศกร ปรีชาวนิช
 • B.S.Ind.Ed. (Civil Engineering), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
Manager (Survey)
ดิเรกฤทธิ์ ยืนยง
 • B.Ind.Tech. (Civil Technology), Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR)

บริการ

เจาะสำรวจและทดสอบดิน

 • สำรวจชั้นดิน สำรวจสภาพชั้นดิน และน้ำใต้ดิน
 • สำรวจแหล่งวัสดุ และการทดสอบ ทดสอบการบดอัด และซีบีอาร์
 • สำรวจสภาพธรณีวิทยา
 • เก็บตัวอย่างดินคงสภาพ การทดสอบ SPT การเก็บตัวอย่างหิน
 • การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนในสนาม
 • ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน
 • ทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม
งานสำรวจภูมิประเทศ

 • สำรวจพื้นที่ สำรวจสภาพภูมิประเทศ สำรวจอาคาร และสำรวจแนวเขตที่ดิน
งานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด

 • พิโซมิเตอร์ (Piezometer)
 • บ่อสังเกตการณ์
 • บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
 • Inclinometer
งานทดสอบเสาเข็ม

 • Drilling Monitoring (Koden)
 • Crosshole Sonic Logging Test
 • Pile Integrity (Seismic Test)
 • Dynamic Load Test
 • Static Load Test

 

งานออกแบบวิศวกรรม

 • ออกแบบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค / ฐานราก (Geotechnical Analysis /   Foundation Design)
 • วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (Slope Stability Analysis)
 • ดินขุด และดินถม (Excavation and Embankment)
 • กำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน (Bearing Capacity of Soil)
 • กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Pile Capacity Calculation)
 • การทรุดตัว (Settlement)
 • การปรับปรุงดิน การปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) เช่น
 • เสาเข็มดิน-ซีเมนต์ (Soil Cement Column) แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)
 • แผ่นระบายน้ำแนวดิ่ง (PVD) และเสาเข็มดิน-ปูนขาว (Lime Column) เป็นต้น
 • งานออกแบบโครงสร้าง

ผลงาน

ประสบการณ์ทำงาน

วิศวกรของบริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้เคยทำงานทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค และวิศวกรรมโยธา มาตลอดตั้งแต่ปี 2536 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา วิศวกรธรณีเทคนิค วิศวกรธรณีเทคนิคอาวุโส และผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมธรณีเทคนิค โดยที่ได้มีส่วนควบคุมดำเนินงานเจาะสำรวจดิน จัดทำรายงานผลการสำรวจ งานสำรวจภูมิประเทศ รวมถึงงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธาและ วิศวกรรมธรณีเทคนิคมาแล้ว ที่ผ่านมาได้แก่ งานโครงการขนาดใหญ่ งานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ไปจนถึงงานอาคารเอกชน และงานบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก โดยมีตัวอย่างโครงการเช่น

    บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด  บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด
    บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มาหชน)
    บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
    บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)
    บริษัท ไฟร์ม เนเจอร์ วิลล่า จำกัด
    บริษัท ไทยนิปปอนสติล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
    บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
    บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
    บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
    กรมทางหลวง
    กรมทางหลวงชนบท
    กรมชลประทาน
    บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
    บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
    บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
    บริษัท สี่แสง การโยธา (1979) จำกัด
    บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด
    บริษัท ฤทธา จำกัด
    บริษัท วิสิทธ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
    บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
    บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
    บริษัท สถาปนิก วิศวกรรม 49 จำกัด
    บริษัท วู้ด เบก๊อท (ประเทศไทย) จำกัด
    บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
    บริษัท อีเอ็นเอสอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
    บริษัท ล๊อกวูด กรีน เอเชียแปซิฟิก (ไทย) จำกัด
    บริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด

     นอกจากนี้วิศวกรของบริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ยังเคยมีประสบการณ์งานออกแบบโครงการในต่างประเทศ อาทิเช่น    

    The Outer Circular Highway, Columbo, Sri Lanka
    Phnom Penh Special Econimic Zone, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
    Thi Vai Grinding Terminal, Ho Chi Minh City, Vietnam
    Danet Gateway, Abu Dhabi, UAE

เจ้าของโครงการ
 • Phraram 2 Civil Engineering Co., Ltd.
 • Wisit Engineering Consultants Co., Ltd.
 • Inter Project Management Co., Ltd.
 • Architectural 49 Limited
 • Architectural Engineering 49 Limited
 • Rock Asia Co., Ltd.
 • Chupaiboon Engineering Co., Ltd.
 • Oishi Group Public Company Limited
 • ENSR (Thailand) Co., Ltd.
 • Advanced Environmental Engineering Co., Ltd.
 • SiamSin Reality Co., Ltd.
 • See Sang Karn Yotah (1979) Co., Ltd.
 • Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
 • Halcrow PDI Ltd.
 • United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
 • Cinkara Limited
 • Samirano Property Co., Ltd.
 • Preuksa Real Estate Public Company Limited
 • Yamaha Motor Asian Center Co., Ltd.
 • Global Utilities Services Co., Ltd.
 • King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 • Thai Kajima Co., Ltd.
 • Hammersmith Limited
 • Chaophayamahanakorn Co., Ltd.
 • S.L. Estate Co., Ltd.
 • Team Built Co., Ltd.
 • Pace Development Co., Ltd.
 • Nawarat Patanakarn Public Company Limited
 • SCG Chemical Co., Ltd.
 • ARbay Co., Ltd.
 • Co-Mass Co., Ltd.
Project :
โครงการป้องกันน้ำท่วม โรงงานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล
ที่ตั้งโครงการ :
Nava Nakorn Industrial Estate
รายละเอียด :

โครงการป้องกันน้ำท่วม โรงงานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

 • เจาะสำรวจสภาพชั้นดิน
 • ทดสอบความซึมน้ำของดินในสนาม
 • ทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินในสนาม
 • การวิเคราะห์ทางเคมี
 • ติดตั้ง Piezometers
 • งานสำรวจภูมิประเทศ
Project :
โรงงานบริษัทคราวน์​ เบฟแคน แอนด์ โคลเชอรส์
ที่ตั้งโครงการ :
Nong Kae, Saraburi Province
รายละเอียด :

งานเจาะสำรวจสภาพชั้นดินและงานสำรวจภูมิประเทศ

Project :
โครงการ โรงงาน บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์
ที่ตั้งโครงการ :
Prapradaeng, Samut Prakarn Province
รายละเอียด :

งานสำรวจภูมิประเทศ โครงการ โรงงาน บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

Project :
โครงการ แอล ที ซี
ที่ตั้งโครงการ :
Rayong & Cholburi Province
รายละเอียด :

งานสำรวจภูมิประเทศ โครงการ แอล ที ซี จ.ระยอง และ ชลบุรี

Project :
โครงการ The Wide Condominiun
ที่ตั้งโครงการ :
Amphur Muang, Phuket Province
รายละเอียด :

การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Load Test
โครงการ The Wide Condominiun อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Project :
งานเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน
ที่ตั้งโครงการ :
Nakorn Rajasima, Thailand
รายละเอียด :

งานเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน

ที่ดินขนาด 16 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

Project :
โครงการ Regal Mega Mall City
ที่ตั้งโครงการ :
Vientiane Capital, Laos PDR
รายละเอียด :

งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Pile Load Test

ที่ Regal Megamall City นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว

Project :
Bangkok Land, Hua Hin Land
ที่ตั้งโครงการ :
Bangkok and Hua Hin
รายละเอียด :

งานสำรวจภูมิประเทศ ที่ดินในกรุงเทพฯ และ อ.หัวหิน ของ Laureate Education Asia Ltd.

Project :
โครงการโชคชัย หน่วยงานโรงงานฮาร์ดบอร์ด
ที่ตั้งโครงการ :
Chok Chai, Nakorn Rachasima Province
รายละเอียด :

เจาะสำรวจสภาพชั้นดิน โครงการโชคชัย หน่วยงานโรงงานฮาร์ดบอร์ด

อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

Project :
โครงการ ดิ เอมเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ต
ที่ตั้งโครงการ :
Phuket Province, Thailand
รายละเอียด :

งานสำรวจภูมิประเทศ โครงการ ดิ เอมเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ต จ.ภูเก็ต

Project :
โครงการ เมกา บางนา
ที่ตั้งโครงการ :
Bangplee, Samut Prakarn
รายละเอียด :

การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Load Test และการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

โครงการ เมกา บางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Project :
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เกาะเสม็ด
ที่ตั้งโครงการ :
Baan pae, Rayong Province
รายละเอียด :

ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Load Test ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จ.ระยอง

Project :
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย)
ที่ตั้งโครงการ :
Rayong and Saraburi Province
รายละเอียด :
 • เจาะสำรวจสภาพชั้นดิน
 • เจาะเก็บตัวอย่างแท่งหิน
 • เจาะล้าง
 • การทดสอบแรงอัดในทิศทางเดียว
 • การทดสอบการอัดตัวคายน้ำในหนึ่งมิติ
 • การทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง
 • การวิเคราะห์ทางเคมี
 • การทดสอบกำลังรับน้ำหนักดินในสนาม
Project :
โครงการก่อสร้างอาคาร ถนนเจริญราษฎร์
ที่ตั้งโครงการ :
Charoen Rath Road, Bangkok
รายละเอียด :

งานการเจาะสำรวจสภาพชั้นดินและงานสำรวจภูมิประเทศ อาคารบนถนนเจริญราษฎร์ กทม.

Project :
โครงการปรับปรุงห้องรับบริจาคเงินและห้องฉันภัตตาหารของพระภิกษุอาพาธตึกวชิรญาณวงศ์
ที่ตั้งโครงการ :
Bangkok
รายละเอียด :

โครงการปรับปรุงห้องรับบริจาคเงินและห้องฉันภัตตาหารของพระภิกษุอาพาธตึกวชิรญาณวงศ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Load Test and Low-Strain Pile Ingrity Test

Project :
โครงการ PCF Assembly Yard
ที่ตั้งโครงการ :
Laemchabang International Port, Cholburi Province
รายละเอียด :

การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มและการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Load Test

โครงการ PCF Assembly Yard ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

Project :
โครงการสวนน้ำรามายณะ
ที่ตั้งโครงการ :
Pattaya, Chonburi Province
รายละเอียด :

เจาะสำรวจสภาพชั้นดินและเจาะเก็บตัวอย่างแท่งหิน โครงการสวนน้ำรามายณะ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

Project :
โครงการก่อสร้างรีสอร์ท และจัดสรรที่ดิน
ที่ตั้งโครงการ :
Srisawat, Kanchanaburi Province
รายละเอียด :

งานสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) โครงการก่อสร้างรีสอร์ท และจัดสรรที่ดิน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Project :
โครงการก่อสร้างพระพุทธรูปปางลีลา วัดพระธาตุภูเข้า
ที่ตั้งโครงการ :
Chiang Saen, Chiang Rai Province
รายละเอียด :

งานเจาะสำรวจสภาพชั้นดินและเจาะเก็บตัวอย่างแท่งหิน โครงการก่อสร้างพระพุทธรูปปางลีลา วัดพระธาตุภูเข้า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ถาม-ตอบ

ส่งคำถามของคุณ
ฉันสามารถส่งต้นฉบับของฉันบนดิสก์คอมพิวเตอร์ได้หรือไม่?

หมายเลขแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์และสื่อการกำจัดอื่น ๆ เช่นแผ่นดิสก์ไปรษณีย์ยกเว้นสำหรับซีดีรอมเป็นที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นสำนักงานลิขสิทธิ์ทั่วไปยังคงต้องพิมพ์สำเนาหรือบันทึกเสียงของการทำงานสำหรับการฝากเงิน แต่ถ้าคุณลงทะเบียนออนไลน์โดยใช้บริการ eService Eco คุณสามารถแนบสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของการฝากเงิน อย่างไรก็ตามแม้ถ้าคุณลงทะเบียนออนไลน์ถ้าหอสมุดแห่งชาติต้องฝากยากสำเนาของการทำงานของคุณคุณจะต้องส่งสิ่งที่ห้องสมุดกำหนดเป็น "ฉบับที่ดีที่สุด" ของการทำงานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ 7b Circular, Edition ที่ดีที่สุดของลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานของการเก็บรวบรวมหอสมุดแห่งชาติและ Circular 7d เงินฝากบังคับของสำเนาหรือ Phonorecords ที่หอสมุดแห่งชาติ

บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้ที่ไหนบ้าง

สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกที่ทั่วประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศด้วย

การทดสอบเสาเข็ม สามารถบอกกำลังรับน้ำหนักได้หรือไม่

ได้ โดยการทดสอบหากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วยวิธี Static Load Test (กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม) และ Dynamic Load Test (กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม)

ข่าวสาร

ganteng
24. Jul 2015
Upload files...
JLP Laboratory Expansion
16. Oct 2012
We have expanded our laboratory testing facility in response to the increase in lab-testing demands . The new lab will be up and running in November 2012 ขยายพื้นที่ทำการห้องปฏิบัติการ (laboratory) เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงานชองบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
ประกาศรับสมัครงาน
12. Oct 2012
ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ 1.Supervisior  วุฒิการศึกษา ปวส. ด้านโยธา 2.วิศวกรสำรวจ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 3.ช่างสำรวจ วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.  4.ผู้ช่วยช่างสำรวจ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 5.ช่างเจาะสำรวจดินจำนวนมาก ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา   

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์

การขุดดินแบบคูเพื่องานก่อสร้างชั้นใต้ดินขนาดใหญ่: กรณีศึกษาหาดป่าตอง
“การขุดดินแบบคูเพื่องานก่อสร้างชั้นใต้ดินขนาดใหญ่: กรณีศึกษาหาดป่าตอง Trench excavation for large area basement work : a case study at Pa Tong beach”,  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18-20 พฤษภาคม 2554, มหาวิทยาลัยมหิดล 
การขุดดินแบบคูเพื่องานก่อสร้างชั้นใต้ดินขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาหาดป่าตอง
การขุดดินแบบคูเพื่องานก่อสร้างชั้นใต้ดินขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาหาดป่าตอง  Trench excavation for large area basement work : a case study at Pa Tong beach 
การศึกษา ออกแบบ แก้ไข การพังทลายของลานดินติดถนนสายหลัก ริมตลิ่งแม่น้ำโขง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
“การศึกษา ออกแบบ แก้ไข การพังทลายของลานดินติดถนนสายหลัก ริมตลิ่งแม่น้ำโขง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว”, การสัมมนาวิชาการเรื่อง วิศวกรรมปฐพีและฐานราก’55, 26-27 กันยายน 2555, ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
Consolidation Behavior of Reconstituted and Undisturbed Bangkok Clay
B. Ukritchon, T. H. Seah, V. Budsayaplakorn and P. Lukkunaprasit (2003), Consolidation Behavior of Reconstituted and Undisturbed Bangkok Clay, a part of the Research and Development on Natural Disaster Reduction for Sustainable Development Project supported by Thailand Research Fund.
Controlling Soil Tests by Using LabVIEW
“Controlling Soil Tests by Using LabVIEW”, The Engineering Technology  Exhibition and Symposium 1997, November 20-23, 1997, Bangkok, Thailand.
Consolidation Characteristics of Bangkok Clay from Liquid State to Semi-Solid State
V. Budsayaplakorn (2004), Consolidation Characteristics of Bangkok Clay from Liquid State to Semi-Solid State, M. Eng. Chulalongkorn University.
The Construction Method of 4.2 m Channel/Berm for Waste Water Treatment Plant in Very Soft Bangkok Clay
“The Construction Method of 4.2 m Channel/Berm for Waste Water Treatment Plant in Very Soft Bangkok Clay”, First Seminar on Highway Engineering, July 16-17, 2001, Bangkok, Thailand.

ติดต่อ

บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

34/671 หมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศน์ (ซอย5) ถนนเลียบคลองประปา
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร: 0 2575 2740
แฟ็กซ์: 0 2575 2741

อีเมล์: jlp@jlp.co.th

 

Download Map

Online Inquiry
* Name :
Phone Number :
* Email :
* Message :